logo

I vår mekaniska verkstad renoverar och tillverkar vi turbiner till olika vattenkraftverk.

Vattenkraft producerar ren energi dygnets alla timmar.


Förutom turbiner så tillverkar vi också laxade gejder, slider, remskivor, axelkopplingar, lagerhus, intagsgaller och dammluckor. Vi har också försäljning av SKF-produkter, hydralcylindrar, hydralaggregat och elautomatik.

Hör av dig så berättar vi mer!Gjutning av babbitslager
Nyrenoverat francis löphjul 1100 cm i diameter
Nytillverkat delat pockenholtz lager
Nytillverkning av skålkoppling
Nytillverkning av skålkoppling
Delrenovering av francis dubbelturbin
Färdigmonterat babbitslager
Inskavt babbitslager
Babbitslager under montering
Nytillverkning francis turbinhjul
Gjutmodell till ledskenor
Gjutmodell med kärnlåda och partbotten
nyrenoverad, ombyggd finshyttan, vattenturbin
Nytillverkas Hällarydsturbin monterad i befintligt tryckskåp, maxeffekt 55 KW, 13 m fallhöjd.
Nyrenoverad Waplandturbin klar att levereras
Generator transmission och hydralik, 11 KW
Nytillverkning av ledskenor till KVM
Helt klar kraftstation, effekt 45 KW och 22 KW
Nytillverkad turbin tillsammans med gammal utrustning
Nytillverkning av turbinfot, svarvning.
Nytillverkning av rivartrumma
Nytillverkning av rivartrumma
Svarvning av babbitslager
Tillverkning av ledskena i brons
Lagerbock i brons för propelleraxel
Rivarvals för torv
Omsvarvning av axel samt fräsning av kilspår, gammalt turbinhjul 1300mm i diameter.
Lagerhus för radiel och axiel last
Svarvning av planremskiva 1600mm i diameter
Monteringsarbete i kraftstation
Renoverad ledapparat, Hällarydsturbin nr. 4
Nytillverkat sugrör
Nytillverkning francis turbinhjul
Renoverad ledapparat KMV Ø700
Lagerhållare i brons och rostfritt för eftermontering på turbiner som saknar justerbar pockenholzlager
Inpassning av kil och montering av löphjul KMV Ø700 på ny axel.
Intagsgaller i rostfritt.
Färdig monterad. Två löphjul på Ø700
Ledapparat under mont.
Borrn. Hål Ø80 mm för mont. av bronslagerhållare med pockenholzlagring.
Svarvning av planremskiva ø 850 mm
Generatorfäste för vertikal montering.
Drivaxel för vattenhjul. Ska överföra 8000 Nm vid 11,7 varv/minut.
Svarvning ämnesrör till vattenhjul.
Svarvning ämnesrör till vattenhjul.
Arborrning av axelhål i grävmaskinsbom.